Zubaida

Alumni PP. Salafiyah Putri, Pasuruan dan Mahasiswi IKHAC,Mojokerto
6 Posts

Shalahuddin Al-Idlabi, Bapak Kritik Matan Hadis

Hadispedia.id - Shalahuddin al-Idlabi adalah salah satu pakar hadis yang patut kita kenal. Ulama yang mempunyai nama lengkap Shalahuddin ibn Ahmad al-Idlabi ini dilahirkan...

Dr. Mahmud Thahhan, Penyusun Kitab Taisir Musthalah Al-Hadis

Hadispedia.id - Dr. Mahmud Thahhan, memiliki nama lengkap Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad bin Muhammad at-Thahhan. Beliau dilahirkan di kota Halab, Suria pada tanggal...

Mengenal Seorang Panglima Hadis Syekh Nuruddin ‘Itr

Hadispedia.id- Syekh Nuruddin ‘Itr, begitulah akrab dikenal. Kedalaman ilmunya, ketenangannya dan kewibawaanya menjadikan beliau masyhur hingga penjuru negeri. Bukan hanya di Syira, hampir seluruh...

TERBARU