Beranda Biografi

Biografi

Mengenal Imam Dar Al-Hijrah, Imam Malik bin Anas

Hadispedia.id - Nama Imam Malik tentunya sudah sangat fenomenal sebagai ulama fikih dan tokoh pendiri madzhab Maliki. Namun, tak hanya sebagai ulama fikih, Imam...

Peran Ahmad Lutfi Fathullah dalam Kajian Hadis di Indonesia

Hadispedia.id - Bagi sebagian kalangan terutama para pelajar hadis pasti tidak asing dengan tokoh satu ini; Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Ia merupakan salah seorang...

Biografi Imam Ibnu Majah

Hadispedia.id - Imam Ibnu Majah merupakan salah satu ulama hadis pada masa Dinasti Abbasiyah dan nama beliau turut serta menghiasi dalam Kutub As-Sittah. Beliau...

Imam At-Tirmidzi dan 8 Tingkatan Hadis yang Dicetuskannya

Hadispedia.id - Peran ulama dalam menjaga dan menyampaikan hadis kepada umat Rasulullah saw. saat ini sangatlah vital. Bagaimana jadinya, bila para ulama tidak melanjutkan...

Hafsah binti Sirin, Ulama Perempuan Ahli Hadis dari Kalangan Tabi’in

Hadispedia.id - Hafsah binti Sirin merupakan seorang ulama perempuan dari kalangan tabi'in. Beliau salah satu perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Namun sayangnya masih minim...

Zaid bin Tsabit, Sahabat yang Menjadi Sekretaris Nabi

Hadispedia.id - Zaid bin Tsabit adalah salah seorang dari sahabat Nabi saw. yang sangat cerdas. Ia memiliki nama lengkap Zaid bin Tsabit bin Dhahhak...

Biografi Anas bin Malik, Sahabat yang Melayani Rasulullah saw.

Hadispedia.id - Dalam kitab Tahdzib al-Kamal karya Yusuf al-Mazzi, Anas bin Malik memiliki nama lengkap Anas bin Malik bin al-Nadzar bin Dhamdham bin Zaid....

Biografi Imam An-Nasa’i, Penyusun Kitab Sunan An-Nasa’i

Hadispedia.id - Kitab Shahih Al-Bukhari maupun Shahih Muslim merupakan kitab hadis yang tak diragukan lagi ketelitiannya. Namun, tak hanya kedua kitab tersebut, pada al-kutub...

Abdullah ibn Mas’ud, Sahabat yang Faqih dan Pandai Membaca Al-Qur’an

Hadispedia.id - Selain para Khulafa’ al-Rasyidin, masih banyak para sahabat yang juga memiliki kemampuan dan kapasitas yang mempuni. Hal ini karena mereka secara langsung...

Abdullah ibn Abbas dan Kecakapannya di Bidang Hadis

Hadispedia.id - Ia lahir tiga tahun sebelum hijrah dengan nama lengkap Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthallib ibn Abd manaf al-Quraishy al-Hasyimiy. Sedangkan ibunya...

PILIHAN REDAKSI

TERBARU