BerandaIlmu Hadis

Ilmu Hadis

6 Cara Memahami Hadis Agar Terhindar dari Ekstremisme Beragama

Hadispedia.id - Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk selalu merujuk kepada dua sumber utama dalam keberagamaan kita: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua sumber ini sangat...

Ilmu Tawarikh Ar-Ruwwat, Mengenal Sejarah Para Perawi Hadis

Hadispedia.id - Ilmu Tawarikh Ar-Ruwwat adalah salah satu cabang ilmu hadis yang penting diketahui para pengkaji hadis. Tawarikh merupakan bentuk jamak/plural dari kata tarikh, yang...

Sekolah Hadis El-Bukhari Institute: Membumikan Kajian Hadis di Indonesia

Hadispedia.id - Divisi Pelatihan el-Bukhari Institute (eBI) sejak tahun 2016 yang lalu telah melaunching program baru yang diberi nama dengan Sekolah Hadis. Program ini...

Lebih Dekat dengan Sekolah Hadis El-Bukhari Institute

Hadispedia.id -  Salah satu program unggulan lembaga el-Bukhari Institute adalah Sekolah Hadis. Lebih jelasnya barikut adalah pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Sekolah Hadis: FAQ Sekolah...

Perawi Hadis yang Penisbatan Namanya Tidak Sesuai Ekspektasi

Hadispedia.id - Para perawi hadis umumnya menyematkan nisbat di belakang namanya dengan nama kota kelahirannya, seperti Imam Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Isma'il....

Perawi Hadis yang Namanya Tidak Dinisbatkan kepada Nama Ayahnya

Hadispedia.id - Umumnya, nama seseorang dinisbatkan kepada nama ayahnya. Seperti, Nama Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib adalah ayah dari sayyidina Ali karramallahu wajhah....

Syadz dan Mahfudz dalam Kajian Ilmu Hadis

Hadispedia.id - Syadz dan mahfudz dalam kajian ilmu hadis adalah sub bab yang saling berkaitan, namun dengan definisi yang saling bertolak belakang. Sayyid Alawi...

Mubham dalam Ilmu Hadis

Hadispedia.id - Dalam ilmu nahwu, biasa dikenal istilah “isim mubham”. Yang termasuk isim mubham adalah isim mausul dan isim isyarah. Nah, di dalam ilmu...

Mutasyabih dalam Ilmu Hadis

Hadispedia.id - Istilah mutasyabih agaknya lebih populer dalam Ulumul Qur’an, Ulumut Tafsir, dan Ushul Fiqh. Hal ini disebabkan karena terdapat ayat khusus di dalam...

Perawi Hadis dengan Sebutan Wuhdan

Hadispedia.id - Di antara pembahasan yang termasuk pembahasan unik dalam ilmu hadis adalah pembahasan yang dikenal dengan istilah al-wuhdan. Tujuan dari mengetahui bahasan ini...

PILIHAN REDAKSI

TERBARU