Mohammad Anas Fahruddin

Alumni Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya
10 Posts

Abdullah ibn Abbas dan Kecakapannya di Bidang Hadis

Hadispedia.id - Ia lahir tiga tahun sebelum hijrah dengan nama lengkap Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthallib ibn Abd manaf al-Quraishy al-Hasyimiy. Sedangkan ibunya...

Biografi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sikapnya Terhadap Hadis Nabi

Hadispedia.id - Salah seorang sahabat yang sangat disegani dan menjadi Khulafa al-Rasyidin ke empat yakni Ali bin Abi Thalib. Ia sangat faham betul dengan...

Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash, Sahabat yang Gemar Menulis Hadis

Hadispedia. Id - Ia memiliki nama lengkap Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash bin Wa’il bin Hasyim bin Sua’id bin Sa’id bin Sahm bin ‘Amr...

Sayyidah Aisyah dan Kepakarannya dalam Bidang Hadis

Hadispedia.id - Bagi umat Islam, sudah semestinya sangat mengenal sang Ummul Mu’minin istri Rasulullah saw. ini, yakni Sayyidah Aisyah ra. Ia merupakan sosok yang...

Urwah bin Zubair: Sahabat yang Alim nan Faqih

Hadispedia.id - Beliau memiliki nama Abu Abdillah Urwah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushay al-Qurasyi al-Asadi yang...

Sosok Abu Hurairah, Sahabat Nabi yang Penuh Perhatian dalam Periwayatan Hadis

Hadispedia.id- Abu Hurairah r.a. merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang mungkin sering kita dengar namanya. Terlebih saat membaca atau mendengarkan hadis, seringkali...

Mengenal Sosok Usman bin Affan: Perawi Hadis yang Penuh kehati-hatian

Saat kita mempelajari sejarah Islam khususnya dalam bahasan para sahabat, maka kita pasti mengenal sosok Usman bin Affan, salah seorang sahabat terdekat Nabi saw...

TERBARU